قم ظرفیت های خوبی در زمینه توسعه ...

رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه در کشور ۴۴۲ شرکت فناور ...

لزوم ترویج فرهنگ علم و فناوری با ...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم گفت: دستاوردهای علم و فناوری استان باید به زبان ...

شرکت های فناور قم ظرفیت های خوبی ...

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز با بیان اینکه شرکت های خوبی در ...

رئیس پارک علم و فناوری استان: جامعه ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، دکتر سید حسین اخوان علوی ...

جدیدترین استارتاپهای شهر قم

تاب کدتاب کد

تاب کد

هشت ستاره شماره تلفن برآورده کننده نیازهای شما

قم تی وی

رسانه ویدیویی محلی قم

باسلام

بازار اینرنتی محصولات ایرانی، خانگی و محلی

دگر

مشاوره روانشناسی آنلاین

فرنان افزار

فقط شروع کن،ازابتدا تاانتها همراهتان هستیم

سی‌پک

سفارش آنلاین پک‌های سوغات زائر، فرهنگی و پذیرایی

پارکهای علم و فناوری شهر قم

پارک علم و فناوری قمپارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم یک پارک علم و فناوری در شهر قم می باشد

مراکز رشد شهر قم

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قممرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم یک مرکز رشد در شهر قم می باشد

مرکز رشد واحدهای فناور قممرکز رشد واحدهای فناور قم

مرکز رشد واحدهای فناور قم

مرکز رشد واحدهای فناور قم یک مرکز رشد در شهر قم می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی و اسلامی قممرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی و اسلامی قم

مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی و اسلامی قم

مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی و اسلامی قم یک مرکز رشد در شهر قم می باشد

شتابدهنده های شهر قم

تاب تکتاب تک

تاب تک

تاب تک یک شتابدهنده در شهر قم می باشد