نام صاحب استارتاپ: تیم مستشاران
 تجارت الکترونیک و بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی جهت رونق کسب و کارهای مختلف امروزه به یکی از ارکان اصلی جهت رونق بیشتر آن ها گردیده است ما نیز برآن شدیم تا سامانه ای تخصصی را درخور سلیقه افراد متخصص و فرهیخته جامعه ایجاد نماییم تا این افراد بتوانند به راحتی با بهره گیری از فضای اینترنت به رونق کسب و کار خود مشغول شوند . درحال حاضر سایت های تبلیغاتی سفید و زرد متعددی وجود دارند که عدم کیفیت بالای آن ها و همچنین عدم تخصص گرایی در آن ها موجب عدم رضایت کاربران از آن ها شده است ؛ اما ما در مستشاران براین باوریم که با ایجاد فضای مناسب و تخصصی در حوزه های مشاوره ، پزشکی ، مربیگری و تدریس می توانیم با سعی و تلاش فراوان و نظرات سازنده کاربران به این مهم دست یابیم .