خدمت رسانی به والدین و مهدکودک ها
نام صاحب استارتاپ: زهرا پوربهی
توضیح بیشتر: وبسایت هپی مهد سایت ارائه دهنده خدمات برترین محیط های آموزشی  کودک زیر۷ سال مخصوصا مهدکودک ها در کنار هم و اطلاع دهنده این خدمات به والدین است تا والدین از ویترین برترین محیط های آموزشی کودک زیر ۷ سال آگاه شوند و ریز ترین مسائل  مهد کودک ها را در کنار یکدیگر ببینند.

پرهام کاویانی

پرهام کاویانی

  • مدیر برنامه ریزی و فعالیت های آموزشی تفریحی هپی مهد
شادی پوربهی

شادی پوربهی

  • مشاور مهدکودک ها در جهت ارتقای سیستم آموزشی آن ها