شرکت شتابدهی پرش، با هدف تقویت اکوسیستم کارآفرینی و شتابدهی به رشد شرکت های غزال (نوپا) ایرانی فعالیت خود را به صورت خصوصی از ابتدای تیرماه 1393 آغاز نمود. هدف اصلی این شرکت ، توسعه کسب و کار های دانش بنیان و مشتری محور در هفت حوزه اساسی دارای مزیت رقابتی در کشور است.