اوستا

اوستا

  • اوستا یک استارتاپ در شهر زنجان می باشد
آی زیچ

آی زیچ

  • تقویم تصوری دیجیتال
وینتو

وینتو

  • پلتفرمی در جهت کسب درآمد از طریق مشاهده تبلیغات