باهمتا یک سرویس پرداخت و دریافت پول برای کسب و کارها و اشخاص است که تمرکز آن بر روی امنیت و سادگی است.

شبکه پرداخت پی

شبکه پرداخت پی

  • درگاه پرداخت
رندینو

رندینو

  • رندینو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
پی‌پینگ

پی‌پینگ

  • راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها