باهمتا یک سرویس پرداخت و دریافت پول برای کسب و کارها و اشخاص است که تمرکز آن بر روی امنیت و سادگی است.

ماپرا

ماپرا

  • پرداخت های شهروندی بدون نیاز به اسکناس و کارت بانکی
قبضینو

قبضینو

  • سامانه استعلام و پرداخت تجمیعی انواع قبض ها
زیبال

زیبال

  • درگاه پرداخت اینترنتی