باهمتا یک سرویس پرداخت و دریافت پول برای کسب و کارها و اشخاص است که تمرکز آن بر روی امنیت و سادگی است.

پی‌پینگ ( مانا تدبیر آوا تک)

پی‌پینگ ( مانا تدبیر آوا تک)

  • راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها
شبکه پرداخت پی

شبکه پرداخت پی

  • درگاه پرداخت
رندینو

رندینو

  • رندینو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد