فهرست استارتاپهای حوزه پرداختها
  • 48 مورد
 توسعه سامانه تسکا توسعه سامانه تسکا

توسعه سامانه تسکا

ارائه‌دهنده‌ راهکارهای نوین فناوری اطلاعات و پرداخت الکترونیک

اکسچنج ۳۶۰اکسچنج ۳۶۰

اکسچنج ۳۶۰

ارائه خدمات پرداخت های بین ‌المللی

پی‌پینگ (مانا تدبیر آوا تک)پی‌پینگ (مانا تدبیر آوا تک)

پی‌پینگ (مانا تدبیر آوا تک)

راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها

سابین تجارت آسیاسابین تجارت آسیا

سابین تجارت آسیا

سابین تجارت آسیا یک شرکت در شهر تهران می باشد

آقای پرداخت(وب میزبان گیل)آقای پرداخت(وب میزبان گیل)

آقای پرداخت(وب میزبان گیل)

آقای پرداخت یک استارتاپ در شهر رشت می باشد

ای شارژ ( رایان مهر دانش سنج)ای شارژ ( رایان مهر دانش سنج)

ای شارژ ( رایان مهر دانش سنج)

ای شارژ یک شرکت در شهر تهران می باشد

ونداروندار

وندار

وندار یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

قبضینوقبضینو

قبضینو

سامانه استعلام و پرداخت تجمیعی انواع قبض ها

 شاپ (تراکنش همراه ایمن) شاپ (تراکنش همراه ایمن)

شاپ (تراکنش همراه ایمن)

شاپ یک شرکت در شهر تهران می باشد

پرداختیار ره پی (رهیاب پیام گستران)پرداختیار ره پی (رهیاب پیام گستران)

پرداختیار ره پی (رهیاب پیام گستران)

پرداختیار ره پی یک شرکت در شهر تهران می باشد

صباپال (فراز اندیشان سامانه گستر صبا)صباپال (فراز اندیشان سامانه گستر صبا)

صباپال (فراز اندیشان سامانه گستر صبا)

صبا پال پرداخت یار مدرن برای کسب و کار شما