فهرست استارتاپهای حوزه پرداختها
  • 47 مورد
سابین تجارت آسیاسابین تجارت آسیا

سابین تجارت آسیا

سابین تجارت آسیا یک شرکت در شهر تهران می باشد

آقای پرداخت(وب میزبان گیل)آقای پرداخت(وب میزبان گیل)

آقای پرداخت(وب میزبان گیل)

آقای پرداخت یک استارتاپ در شهر رشت می باشد

ای شارژ ( رایان مهر دانش سنج)ای شارژ ( رایان مهر دانش سنج)

ای شارژ ( رایان مهر دانش سنج)

ای شارژ یک شرکت در شهر تهران می باشد

ونداروندار

وندار

وندار یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

قبضینوقبضینو

قبضینو

سامانه استعلام و پرداخت تجمیعی انواع قبض ها

 شاپ (تراکنش همراه ایمن) شاپ (تراکنش همراه ایمن)

شاپ (تراکنش همراه ایمن)

شاپ یک شرکت در شهر تهران می باشد

پرداختیار ره پی (رهیاب پیام گستران)پرداختیار ره پی (رهیاب پیام گستران)

پرداختیار ره پی (رهیاب پیام گستران)

پرداختیار ره پی یک شرکت در شهر تهران می باشد

صباپال (فراز اندیشان سامانه گستر صبا)صباپال (فراز اندیشان سامانه گستر صبا)

صباپال (فراز اندیشان سامانه گستر صبا)

صبا پال پرداخت یار مدرن برای کسب و کار شما

یونی پی (پرشیاتک)یونی پی (پرشیاتک)

یونی پی (پرشیاتک)

با استفاده از درگاه های پرداخت یونی پی جابجایی پول راحت تر ...

پارس پال (توسعه وب جوان)پارس پال (توسعه وب جوان)

پارس پال (توسعه وب جوان)

ارائه خدمات پرداخت آنلاین برای همه نیازها