آچــاره ایـن امـکان را به کـاربران خود می‌دهد تا هـر خـدمتی که مورد نیازشان است، اعم از نظافت، نظافت منزل، قالیشویی و خشکشویی، تعمیرات لوله کشی یا تعویض روغن ماشین، کارواش و غیره را از طریق وبسایت و اپلیکیشن به سهولت و در هـر سـاعتی از شبانه‌روز سـفارش دهند. نـیروهــای خــدماتی و کارگرهای نظافت دارای گـواهی عــدم سـوء پـیشینه و عــدم اعــتیاد بوده و از دیگر فیلترهای تأیید صلاحیت آچاره عبور کرده‌اند تا شـما بتوانید به آنها اعتماد کنید.

لوله وِست

لوله وِست

  • ما بهترین متخصصین را برای شما برگزیدیم
پلاک

پلاک

  • نظافت منزل، نظافت شرکت، کارواش نانو و خشکشویی در محل شما
خدمت از ما

خدمت از ما

  • اپلیکیشن درخواست خدمات منزل