مرکز رشد فناوری و نوآوری دانشگاه تبریز

مرکز رشد فناوری و نوآوری دانشگاه تبریز یک مرکز رشد در شهر تبریز می باشد

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز از دو واحد تشکیل شده است: 1- مرکز رشد 2-مرکز نوآوری

مرکز رشد در سال 1390 و مرکز نوآوری هم در سال 1395 تاسیس شده اند.

مرکز رشد

از جمله اهداف اصلی مرکز رشد بسترسازی برای فعالیت و پیشرفت ایده پردازان و شرکت­های نوپا و نیروهای متخصص و کارآمد می­باشد که در این راستا مرکز رشد دانشگاه تبریز تا سال 95 توانسته است 11 شرکت دانش بنیان از این مرکز به ثبت برساند. این مرکز در ساختمانی با حدود 3000 مترمربع در سال 1390 تاسیس شده است.

مرکز نوآوری

فارغ از وظایف مرکز رشد واحدهای فناور، وجود مرکزی برای تقویت و حمایت از ایده های نوآورانه که در مرحله اولیه قرار دارند و همچنین ترویج خلاقیت و تحریک دانشجویان مستعد و خلاق که ایده های استارتاپی در سر دارند، انگیزه تاسیس چنین مرکزی گردید. لذا مرکز نوآوری دانشگاه تبریز در سال 1395 در فضایی بالغ بر 4000 مترمربع و با حمایت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت نیل به اهداف مذکور تاسیس گردید.