مرکز رشد فناوری های نرم دانشگاه هنر اسلامی­ تبريز در راستای سياست گسترش و حمايت از توسعه فناوري­های نرم در کشور، تجاری­ سازی دستاوردهای پژوهشی در زمينه­ های هنری- فرهنگی و بسترسازی برای ايجاد شرکت­های کوچک و متوسط (SME) مبتنی بر دانش و تکنولوژيهای نوين در حوزه فناوري­ های نرم، با استفاده از ظرفيت رشته­ های هنری و همچنين رشته­ های واسط ميان هنر و مهندسی جهت اشاعه هنر فرهنگ ساز و سبک زندگی اسلامی- ايرانی از طريق ارائه محصولات و خدمات دانش­ بنيان، متناسب با نياز روز جامعه و صنعت، اقدام به راه­ اندازی مرکز رشد فناوری­ های نرم، نموده است. لذا در ­نظر دارد از طرح­های نوآور در حوزه فناوري های نرم که قابليت ايجاد کسب و کار دانش بنيان را دارند در صورت حائز شرايط بودن، حمايت نمايد.