مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب یک مرکز رشد در شهر میاندوآب می باشد

80درصد در حوزه هاي كشاورزي، دام پروري، شيمي و پتروشيمي و 20 درصد ساير حوزه ها