مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس

مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس یک مرکز رشد در شهر بوشهر می باشد

مرکز رشد واحد های فناور خلیج فارس یک مرکز رشد فراگیر است که مجوز اصولی خود را در سال 1383 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نمود و در 7 اردیبهشت 1384، همزمان با حضور مقامات ملی و استانی و با حمایت و زیر نظر استانداری بوشهر راه اندازی شد. پس از ایجاد پارک علم و فناوری خلیج فارس (اسفند 86)، این مرکز به پارک علم و فناوری خلیج فارس منتقل شد و در تیرماه 1395 نیز مجوز قطعی خود را از وزارت علوم تحقیقات و فناوری اخذ نمود. تا کنون بیش از 70 واحد فناور از حمایت های این مرکز بهرمند شده‌اند.