ورسک خدماتی را که برای مدیریت بهتر فرایندهای حمل ونقل ریلی خود نیاز دارید فراهم آورده است. شرکت های حمل ونقل ریلی، شرکت های فورورواردی، تجار و بازرگانان کاربران اصلی این خدمات هستند. این خدمات نیازهای شما برای تصمیم گیری بهتر در رابطه با حمل ونقل ریلی در ایران، روسیه، حوزه بالتیک و ۱۶ کشور آسیا میانه را برآورده خواهد کرد.

تینکست

تینکست

  • راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته
فودرز

فودرز

  • سفارش آنلاین صبحانه
اسپید

اسپید

  • سامانه هوشمند توزیع و حمل و نقل