فهرست استارتاپهای حوزه خدمات حمل و نقل
  • 4 مورد
مکث هولدینگمکث هولدینگ

مکث هولدینگ

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر

ورسکورسک

ورسک

سامانه اطلاعات لجستیک ریلی

اکسیناکسین

اکسین

اولین اپلیکیشن خدمات خودرویی و رفاهی صنعت حمل ونقل کشور

بارکوبارکو

بارکو

بارکو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد