مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

اسفند ماه ۱۳۸۷ مجوز مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی صادر شد. این مرکز در سال ابتدایی مباحث ساختاری و اساس نامه ای خود را به انجام رسانید و از ۱۳۸۹ پذیرش شرکت ها را به طور گسترده تر شروع کرد و مراحل توسعه خود را به سرعت پیمود.

حضور در بین ۵ دانشگاه برتر صنعتی کشور و وجود دانشجویان و فارغ التحصیلان توانمند و نخبه این امکان را به مرکز رشد دانشگاه داده که بتواند شاهد استقرار شرکت های کیفی و عرضه محصولات در کلاس فناوری های پیشرفته موردنیاز بازار باشد. چشم انداز مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تبدیل شدن به پارک علم و فناوری نصیر و ایجاد زیرساخت های لازم به منظور شکل گیری کسب و کارهای دانش بنیان و پایدار در کشور است تا هرچه بیشتر در راستای اعتلای میهن عزیز اسلامی مان حرکت شود.