مرکز رشد واحدهای فنآوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین و پربازده ترین مرکز رشد دارویی کشور می­باشد که بیش از بیست سال از فعالیت آن می­گذرد.
مزایای استقرار در مرکز رشد واحدهای فنآوری فرآورده های دارویی
• فراهم بودن دفتر کار و زیرساختهای اداری لازم، و ارائه خدمات پشتیبانی علمی و مشاوره ای برای فعالیت شرکتها و مؤسسات
• بهره گیری و استفاده آسان از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی فنی – تخصصی در قالب واحدهای مستقر در محل مرکز و واحدهای آموزشی تحقیقاتی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
• تسهیل در روند استفاده از بعضی تسهیلات، با توجه به روابط مرکز رشد با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی
• برخورداری از هم افزایی علمی و فنی، تبادل نظرات و همفکری در زمینه های گوناگون برای شرکت­ های حاضر در مرکز