درسال ۱۹۷۶ ألف مفرّج، به فکر ابداع یک کسب‌و‌کار جسورانه افتاد که برای آن پیش از هرچیز، نیاز به یک دفترکار و منشی داشت. تهیه این دو مورد، او را به این نتیجه رساند که بخش عمده هزینه‌هایی که سود خالص را کاهش می‌دهند، استخدام کارمندان واجاره فضایی است که هیچ گاه از همه ظرفیت آن‌ها نیز استفاده نمی‌شود. به همین منظور، وی ایده استفاده اشتراکی از دفاتر کار را مطرح کرد

در سال ۱۹۷۸، ألف، دفتر کار خود را با گچ قسمت‌بندی کرد و در همان لحظه، سروکورپ متولد شد! این ایده ظرف ۱۲ ماه عملی شد. یک ساختمان در ملبورن و ۲ طبقه کامل از مرکز ام‌ال‌سی سیدنی، اولین شعبه‌های سروکورپ بودند.
سروکورپ به گسترش خود ادامه داد تا در سال ۱۹۸۰، ایده دفاتر کار مجازی مطرح شد و به سایر کشورها نیز گسترش پیدا کرد. در نهایت در سال ۱۹۹۹، سهام سروکورپ، به بورس سهام استرالیا عرضه شد.
امروزه، روح ایده‌های خلاقانه ألف در تک تک ۱۶۰ شعبه سروکورپ در سراسر دنیا، جریان دارد.
ایده‌های ساده، گاهی می‌توانند منجر به کارهای بزرگی شوند. چرا کار بزرگ بعدی از سوی شما انجام نشود؟ ما اطمینان داریم که دیگر شما به «گچ» به دید سابق نگاه نمی‌کنید.