فهرست فضای کار اشتراکی
  • 36 مورد
شاهکارشاهکار

شاهکار

اکران سیستم نوآوری باز در شتابدهنده و فضای کار اشتراکی دانشگاه صنعتی شاهرود

تیوانتیوان

تیوان

روابط کاری و حرفه ای در فضایی مدرن

آرتان ۱۱۰۰آرتان ۱۱۰۰

آرتان ۱۱۰۰

آرتان ۱۱۰۰ یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تبریز می باشد

سامسونگ امیرکبیرسامسونگ امیرکبیر

سامسونگ امیرکبیر

شتابدهنده حوزه‌های بهداشت و سلامت، آب و محیط زیست، آموزش و انرژی

وی کستوی کست

وی کست

VCAST یک هاب محتوایی است که در آن صفر تا صد خدمات محتوایی اعم از طراحی، استراتژی، بازاریابی و تولید ...

پلنت

پلنت اولین مرکز نوآوری در صنعت بیمه

هفت و هشت

هفت و هشت یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

زاویهزاویه

زاویه

گوشه امنی برای تجربه، ساختن و یاد گرفتن

تاب دسکتاب دسک

تاب دسک

تاب دسک یک فضای کار اشتراکی در شهر قم می باشد

باکسباکس

باکس

باکس یک فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

اکسیر

اکسیر یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر مشهد می باشد

آبی سفیدآبی سفید

آبی سفید

اینجا پاتوق استارتاپ های اصفهانی است. یک فضای کار مدرن و پیشرفته با امکانات ویژه برای انتخاب به عنوان محل ...

رایکسبرایکسب

رایکسب

برای خود کار کردن به معنی تنها بودن نیست .

مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد