مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

علوم انساني

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی، بر اساس سیاست های برنامه های سوم و چهارم توسعه دولت و به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی، توسعه کسب و کار های کوچک و متوسط دانش بنیان، تسهیل انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و برطرف نمودن نیازهای جامعه، ایجاد و گسترش یافته است.

ساختمان مرکز رشد با پتانسیل پذیرش ۲۰ واحد فناور معرفی واحدهای فناور مستقر در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ به طور رسمی افتتاح شد و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آئین آغاز به کار مرکز با حضور دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و دکتر حسین سلیمی رئیس محترم دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شامل ۵ واحد مجزا از هم می باشد که در حال حاضر دو مجموعه در قالب شتابدهنده و یک مجموعه در قاموس کافه ای برای برگزاری رویدادهای حوزه علوم انسانی و اجتماعی و گردهمایی افراد متخصص، دانشجویان، اساتید و علاقمندان این حیطه فعالیت خود را آغاز کرده اند.
شتابدهنده های حاضر (پیش رشد) متعهد به جذب و پروش ایده و تجاری سازی آن بوده و در این زمینه محل استقرار فیزیکی، منابع لازم، رویدادها و کارگاه هایی جهت آشنایی و تسریع فرایند تجاری سازی به کارآفرینان و دانش آموختگان ارائه می دهد.
فرایند پذیرش تیم های مرحله پیش رشد مرکز نوآوری توسط شتابدهنده ها به صورت مستقل برنامه ریزی و اجرا می شود.