مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد یک مرکز رشد در شهر مشهد می باشد

مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به استناد ماده 9 آیین نامه تاسیس و راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناور مصوب مورخ 1381/12/17 شورای گسترش آموزش عالی راه اندازي شده و باعنایت به مصوب هفتادونهمین نشست کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 20/12/ 1391با صدور مجوز اصولی مرکز رشد واحد‌های فناوری دانشگاه موافقت بعمل آمد.

 فضاي لازم (ساختمان به مساحت تقريبي1100 مترمربع) از طرف دانشگاه به اين مهم اختصاص داده شده است و با تشکیل نهادهای قانونی نظیر شورای فناوری مركز رشد علوم انسانی، تصویب آيين­ نامه پذيرش و ساير آیین­ نامه ­ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز، الزامات و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

با توجه به تدارک هدفمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود و همچنین مدیریت پذیرش واحدهای فناوری متقاضی، ساختمان شماره 3، ساختمان شماره 5 و ساختمان علوم تربیتی مرکز رشد واحدهای فناوری برای استقرار واحدهای فعال در گرایش تخصصی علوم انسانی تجهیز شده و در حال حاضر 52 هسته و واحدهای فناور در این مرکز مشغول فعالیت هستند.

فناوري فرهنگي و گردشگري مذهبي،
فناوري اقتصادي و مديريت ،
فناوري علوم شناختي،
فناوري آموزشي – مشاوره اي و اجتماعي