مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر یک مرکز رشد در شهر خرمشهر می باشد

اثرات جنگ تحمیلی عراق بر ایران را در حال حاضر نیز می توان بر پیکره  خرمشهر و آبادان مشاهده کرد با بررسی عوامل توسعه در استان های مجاور می توان به این نتیجه رسید که توسعه خرمشهر و آبادان بجز با مشارکت و فعالیت شرکت ها و بخش های خصوصی ممکن نخواهد بود لذا با توجه به پتاسیل بسیار بالای این بخش از استان خوزستان افق توسعه این مناطق چندان دور دست نمی باشد. متاسقفانه با توجه به وجود این زیر ساخت ها و عملا جنگ زده بودن این مناطق و کمبود کسب و کار بیکاری و مهاجرت از این مناطق به سایر شهر ها و سایر استان ها به وفور به چشم می خورد. از طرفی  وجود مرز های آبی گسترده و منطقه آزاد اروند را می توان کلید توسعه ناحیه جنوب غرب کشور دانست. نزدیکی به بازار مناسب کشور عراق، دسترسی به آب های آزاد و برخورداری از معافیت های مالیاتی را می توان از اهم مزایای این منطقه استراتژیک دانست. لذا در راستای کمک به رونق اقتصادی محلی مبتنی برفناوری و توسعه و تولید محصولات و فناوری قابل عرضه در بازار مرکز رشد خرمشهر در اسفند ماه 89 در دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر زیر نظر پارک علم و فناوری خوزستان راه اندازی شد و در اردیبهشت 90 فعالیت خود را رسماً آغاز نمود. این مرکز در چهار سال فعالیت خود با پذیرش ایده‌های نو در زمینه‌های علوم و فنون دریایی، شیلات، ‏تکنولوژی، صنعت، گردشگری، صادرات و واردات، کشاورزی و فناوری اطلاعات در مسیر تحقق اهداف مرکز رشد و تجاری نمودن نتایج تحقیقات اقدام نموده است.