مرکز رشد واحدهای فناور نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت

مرکز رشد واحدهای فناور نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت یک مرکز رشد در شهر اهواز می باشد

اهداف 

مركز رشد دانشگاه صنعت نفت به عنوان سازمانی کلیدی در توسعه دانش‌محور وزارت نفت درنظر دارد تا از طريق حلقه هاي توليد دانش، سازماندهي دانش، تبادل و به كاربستن دانش، به يكپارچه سازي و پياده سازي كامل چرخه مديريت دانش درصنعت كليدي نفت مبادرت ورزد. اين مركز از طريق حمايت از ايده هاي نوآورانه، توسعه بنیادی اقتصاد ملي، پيشرفتهاي تكنولوژيكي وتوسعه تسهيلات تحقيقاتي را پيگيري مي كند. مركز رشد تخصصي دانشگاه صنعت نفت به عنوان شتاب‌دهنده نوآوري عمل كرده و به همين منظور، فضا، تسهيلات، و خدمات مورد نياز كارآفرينان و كسب و كارهاي مبتني بر فناوري را ارايه مي كند.

پایش و رصد هوشمندانه تحولات علمی و فناوری و آینده نگری در صنعت نفت به منظور افزایش بهره وری،کارآیی و  اثربخشی در حوزه پژوهش
حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان،شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نوآور از طریق تقسیم کار و واگذاری نقشهای مناسب، به فارغ التحصیلان متخصص و نقش آفرینان پژوهش و فناوری صنعت نفت.
تغییر در نحوه شکل گیری توانمندیهای پژوهش وفناوری صنعت نفت، از رویکرد مبتنی بر خرید فناوری به رویکرد یادگیری فناوری ، توسعه درون زا و ارتقای توان فناوری داخلی.
افزایش قدرت رقابتی صنعت نفت در عرصه مدیریت دانش و کارکردهای خلق، انتقال، انتشار، بکارگیری و بهره برداری از دانش و فناوری به منظور کاهش وابستگی در حوزه فناوری به بیگانگان.
فراهم کردن زیر ساختهای نظام پژوهش و فناوری با جذب و حمایت از منابع انسانی ماهر و متخصص، منابع مالی مورد نیاز و ایجاد زیر بناهای مورد نیاز توسعه فناوری.

مزاياي استقرار:

مهمترين مزيت استقرار در مراكز رشد بهره‌مندي از فضاي تحقيقاتي، رقابتي و هم‌افزايي مي‌باشد. تبادل مستمر افكار، اطلاعات علمي و فني، همكاري در موارد مرتبط با همديگر، واحدها را در پيشبرد اهدافشان ياري خواهد نمود. ساير خدمات قابل ارائه از طرف مراكز رشد موارد ذيل مي‌تواند باشد
امكان استفاده از آزمايشگاهها و كارگاه هاي تخصصي
معافيت مالياتي
معافيت از عوارض گمركي
بهره مندي از مزاياي قانوني سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي همانند مناطق آزاد
بهره مندي از قانون ترك تشريفات در مناقصات دولتي
خدمات مشاوره‌اي (مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباري، پروژه‌يابي، بازاريابي و ...) آموزش و مشاوره‌هاي تخصصي ويژه با كمك‌گيري از هيات علمي دانشگاه صنعت نفت