مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز یک مرکز رشد در شهر اهواز می باشد

در ادبیات کارآفرینی، انکوباتورها در زمره زیر ساخت های فنی قرار می گیرند و چارچوب هایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک تاسیس می شوند. انکوباتور فضای اداری، فنی و آزمایشگاهی همراه با خدمات حمایتی با حداقل هزینه را برای شرکتهای نو پا فراهم می کند. و همچنین شبکه سازی و برخی خدمات جانبی را برای آنها تامین مینماید. در واقع انکوباتورها ارائه کننده فضا، خدمات حمایتی و تجهیزات مشترک برای شرکتهای کارآفرین هستند تا بتوانند کارآفرینان و شرکتهای کوچک را در ایجاد و توسعه موسسات خود یاری نمایند.مطالعات انجام شده بر روی عملکرد موسسات نوپای فناور (NTBF) و شرکتهای کوچک و متوسط (SME) نشان دهنده نقش موثر آنها در کارآفرینی و توسعه فناوری و اقتصادی جوامع از یک سو و خطر ناپایداری آنها در سالهای ابتدایی تاسیس از سوی دیگر است. هزینه های بالای راه اندازی خصوصاً در زمینه های فناوری و نیز فقدان تجربه از جمله مهمترین مخاطرات این موسسات است که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها را از راه اندازی یک موسسه خصوصی منصرف میکند. مراکز رشد یا انکوباتورها با هدف کاهش این مخاطرات و تضمین موفقیت موسسات نوپا و تقویت نقش مثبت آنهادر کارآفرینی در بسیاری از کشورها جهان تجربه شده اند مرکز رشد واحدهای علم و فناوری مرکزی است با مجموعه ای از فعالیت ها که در آن کار آفرینان و موسسات کوچک و متوسط به اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات با ارزش افزوده بالا دسترسی دارند. این مجموعه از خدمات زمینه شکل گیری رشد و توسعه موسسات نوپای فعال در زمینه های فناوری با جهت گیری اقتصادی را فراهم می نماید. مرکزرشد فناوری(Technology Incubator)مرکزی است تحت مدیریت متخصصان حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی پیوسته و قابل دسترسی و همچنین ارائه مشاوره های لازم، ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینان در قالب موسسات نوبنیاد فعال و در جهت توسعه اقتصادی فعالیت می کند.آنگونه که در اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) آمده، مراکز رشد طرحهایی مبتنی بر نوآوری هستند که از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل شده و دارای مکان فیزیکی و تسهیلات مشترک هستند. انکوباتورها معمولاً" در کنار یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتیبانی (اعم از فنی یا غیر فنی) را برای تبدیل (یا پرورش) یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه می کند تاسیس می شوند. در سرتاسر جهان این نکته پذیرفته شده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوریها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک بویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته هستند.

انواع مراکز رشد
مراکز رشد را میتوان از ابعاد مختلف تقسیم بندی نمود. عمده این تقسیم بندیها عبارتند از:
از نظر رویکرد اقتصادی
از نقطه نظر سرمایه گذاری و مدیریت
از نقطه نظر موقعیت استقرار
از نظر وابستگی سازمانی
از نظر زمینه تخصصی موسسات
ایده مرکز رشد در ارائه خدمات، فراهم کردن مجموعه امکانات مورد نیاز موسسات و ایجاد شرایط بهره گیری مشترک از این امکانات است. این امکانات از حداقل تجهیزات پایه شروع شده و گاهی دامنه آن به تجهیزات تکنیکی و تخصصی گسترش مییابد.خدمات اسکان، اطلاع رسانی، اداری، فنی و تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی از این دسته اند.
مزایای وجود مراکز رشد
شاخص ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب میشود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژهیابی، اطلاع رسانی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقاتی، فرصتهای دیگری است که می توان از آن بهره مند شد. گروههای مختلفی میتوانند از مزایای مرکز رشد استفاده کنند.

حمایت ها

مرکز رشد واحد های فناوری مرکزی است که با ارائه خدمات مادی و معنوی از ایجاد و توسعه فناوری های جدید و در قالب واحد های نوپا حمایت می کند. خدمات حوزه اداری مرکز برای تشکیل واحد های فناوری و افزایش تولیدات علمی و فناوری عبارتند از:
۱. تامین فضای فیزیکی واحد های فناوری.

۲. رایزنی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی.

۳. ارائه خدمات حقوقی، مالی، اعتباری، بازاریابی.

۴. ارائه آموزش ها و مشاوره های تخصصی.

۵. بررسی ایده های نو و فناور در کلیه گرایشها جهت تکمیل ایده.

۶. مشاوره در راستای تکمیل کاربرگ های مرکز رشد فناوری جهت بررسی و کارشناسی

۷. پذیرش واحد های فناور جهت استقرار در مجموعه مرکز رشد فناوری دانشگاه.

۸. نظارت بر واحد های فناوری مستقر در مرکز رشد فناوری.

۹. رایزنی با ارگانها و سازمان های مرتبط با فعالیت واحد های فناوری در راستای کمک به اجرایی نمودن ایده ها در بعد تجاری.

۱۰. حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان در جهت ایجاد نوآوری، خلاقیت و ثبت اختراعات

۱۱. راه اندازی مراکز رشد تخصص و رایزنی با وزارتین بهداشت و علوم جهت اخذ مجوز مرکز رشد.

۱۲. رایزنی با شرکت های فناوری برای استقرار واحد های توسعه و تحقیق در مرکز رشد فناوری.

مأموریت

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، نهادی می‌باشد که تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای با ارائه‌ی خدمات حمایتی مختلف از مؤسسات نوپای دانش محور تشکیل شده است. رسالت مرکز رشد ایجاد محیطی است که مؤسسات اقتصادی کوچک نوپا و کارآفرینان، بتوانند رشد کرده و مشاغلی مولد را در منطقه ایجاد نمایند و تلاش می‌کند تا از طریق شبکه‌سازی پژوهشگران و صاحب‌نظران در علوم و فنون مختلف، به توسعه‌ی اقتصادمتکی بر دانش و در نتیجه ارتقا سطح رفاه اجتماعی در بین اساتید و دانشجویان دانشگاه کمک نماید.

چشم انداز

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامیِ واحد اهواز، به منظور ایجاد و توسعه‌ی حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحد‌های نوپای فعال در زمینه‌های علمی مرتبط منتهی به فناوری که با اهداف اقتصادی متکی بر دانش شکل گرفته‌اند، فعالیت می‌کند و از طریق پیگیری اهداف خود، به رسالت بنیادیدست می‌یابد.

ایجاد فرهنگ کارآفرینی میان اساتید و دانشجویان دانشگاه، همکاری با نهاد‌های اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به آموزش و پژوهش و کمک به مدیران و ارگان‌های مرتبط برای رشد کارآفرینی و استقرار اقتصاد دانش محور، ارائه‌ی خدمات حمایتی و ترغیب و تشویق پژوهشگران و دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برای کارآفرینی و دستیابی به اقتصاد متکی بر دانش منطقه و تلاش در جهت تولید و کاربرد فناوری‌های نوین، از عرصه‌های فعالیت مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز خواهد بود.