مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز رشد در شهر شیراز می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری یک نهاد حمایتی به منظور ارائه زیرساختها و خدمات پشتیبانی لازم به شرکتهای متوسط و کوچک فناور (SME) می باشد که زمینه ساز افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت های فناوری و پژوهشی بوده تا بتوانندنقش مؤثری در رونق اقتصادی و توسعه فناوری و به تبع آن کارآفرینی داشته باشند. مركز رشد واحدهاي فنآوري فرآورده هاي دارويي شيراز براي كارآفرينان و واحدهاي كوچك و متوسطي كه با تكيه بر علم و فنآوري داراي ايده هاي قابل تجاري شدن هستند براي مدت چند سال اطلاعات و مشاوره هاي ضروري و نيز خدمات و تجهيزات مناسب را براي رشد و ارتقاء آنها ارائه داده و آنها را براي حضور مستقل و موثر در صحنه فنآوري آماده مي نمايد.

واحدهاي فنآوري نوپا در طي دورة حضور در مركز رشد با استفاده از دستاوردهاي تحقيقاتي به منظور دستيابي به دانش فني و خدمات پشتيباني هدايت و نظارت بر فعاليت اين واحدهاي فنآوري را نيز به عهده خواهد داشت.مرکز رشد واحدهاي فنآوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور حمایت از کلیه افراد دارای ایده های کارآفرینانه مبتنی بر فناوری و نوآوری، دانش آموختگان دانشگاهی و صاحبان ایده های کاری، تولیدی و خدماتی آماده ارائه خدمت میباشد.  
از صاحبان ایده های کاربردی در زمینه فراورده های دارویی و تشخیصی (شیمیایی، طبیعی و بیولوژیک)، تجهیزات پزشکی، تولید مواد اولیه، ارتقای کیفیت فراورده های دارویی، ارائه خدمات دارویی و IT در حوزه علوم پزشکی (سخت افزار و نرم افزار) جهت فعالیت در مرکز رشد دعوت به عمل می آید.

اهداف مرکز:

1- بسترسازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي. 

2- ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق  جوان . 

3- كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فنآوري. 

4- ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فنآور فعال در زمينه هاي فنآوري. 

5- بستر سازي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فنآوري. 

6- توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فنآوري قابل عرضه به بازار.

وظایف مرکز:

مركز رشد مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‌اي كه با ارايه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‌هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده‌اند و اهداف اقتصادي مبتني بردانش و فن‌ دارند، پشتيباني مي‌كند. در حقیقت اصطلاح مرکز رشد یا انکوباتور از دستگاهی با همین نام گرفته شده است که برای نگهداری و رشد نوزادان نارس استفاده میشود. مراکز رشد معمولا در کنار یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتیبانی (اعم از فنی و غیر فنی) را برای تبدیل (یا پرورش) یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه می کند تاسیس می شوند. در سرتاسر جهان این نکته پذیرفته میشده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوریها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک به ویژه در حوزه فناوری های پیشرفته هستند.

1- خدمات پشتیبانی شامل:

قراردادن فضای اداری، کارگاهی، و پایلوت های  پژوهشی
حمایت از واحدهای فناوری در خصوص مالکیت معنوی
 تسهیلات مالی و اعتباری
کتابخانه، آزمایشگاه در صورت نياز
خدمات اینترنتی
خدمات پروژه یابی و بازاریابی
بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی


 2-ارتقاء سطح فنآوري در استان فارس

 3-رونق اقتصادي محل

 4- ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب

 5-تلاش براي فراهم آوردن حمايتهاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

 6-ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شده و تجاري سازي آنها

 7-نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد

 8-نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي فنآوري در تحقق ايده محوري آنها

 9-ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز