مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی یک مرکز رشد در شهر رشت می باشد

در راستای ایفای ماموريت بهره برداري ازساز و کارهاي مناسب براي توسعه موسسات دانايي محور با رويکرد توسعه فناوري و اقتصاد بخش کشاورزي و منابع طبيعي و ايجاد اشتغال مولد و تخصصي مقارن با سي و چهارمين سالروز دهه فجر انقلاب اسلامي از ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ فعاليت خود را آغاز نمود.
مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گيلان با ارائه خدمات حمايتي زير از ايجاد و توسعه واحدهاي فناور نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف کشاورزي، منابع طبيعي و شيلاتي در راستاي توسعه اقتصادي مبتني بر دانايي پشتيباني مي كند:

تامین محل کار (اداری، آزمایشگاهي، کارگاهي، گلخانه، زمين و ...)
خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، نمايشگاهي و اطلاع رساني
خدمات مشاوره مدیریتی، حقوقي، مالي، مالکيت فکري، آموزشي، پروژه يابي و بازاريابي
آموزش های تخصصی ویژه

مخاطبان:
نوآوران بخش خصوصی و شرکت های فناور فعال در حوزه های برنج، چاي، زيتون، ابريشم، شيلات و آبزيان، دام و طيور، چوب و علوم جنگل، گياهان صنعتي و دارويي و صنايع وابسته با آنها.
محققان و اعضای هیات علمی مراکز و موسسات تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي، اساتيد دانشگاه ها، کارآفرينان و دانشجويان.