مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان یک مرکز رشد در شهر رشت می باشد

هدف از ایجاد این مرکز رشد

به طور کلی هدف از ایجاد مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان فرآهم آوردن حمایت های قانونی، خدمات آموزشی و مشاوره ای جهت تسریع رشد واحد های مستقر در مرکز می باشد تا ایده های نو به محصولات تجاری تبدیل شده و همچنین از طریق نظارت مستمر بر فعالیت های واحد ها بتوان روند رشد و بهبهود عملکرد آنها را تسریع نمود. پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی مؤثر در فرایند توسعه ی فناوری و به تبع آن حمایت از ایجاد اشتغال مولد، تاثیر گذارترین مراکز در توسعه اقتصاد بر مبنای دانش در دنیا می باشند. ایجاد مراکز رشد فناوری بعنوان محیطی برای استقرار شرکت های کوچک و نوپا که متکی بر دانش هستند، می تواند امکان تجمیع و تعامل سازنده این واحدها با بازار و سایر مراکز تحقیقات کاربردی را فراهم نماید. هدف نهایی این شبکه سازی، بهره گیری از شرایط تعامل و هم افزایی مجموعه های مختلف در توسعه ی فناوری شامل کسب، تولید ، انتقال، جذب، بومی سازی و اشاعه فناوری است.

زمینه فعالیت: حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی بر مبنای مواد طبیعی

برنامه ۵ ساله: ۶۳ واحد فناور در مرحله رشد مقدماتی و رشد

اهداف مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

مرکز رشد واحدهای  فناور دانشگاه  آزاد اسلامی استان گیلان طبق قرارداد شماره 1952 مورخ 08/04/1394  به صورت مشترک توسط "دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت" و "پارک علم و فناوری استان گیلان" تاسیس شد و توانست در تاریخ : 04/08/1394 از وزارت علوم و فناوری موافقت اصولی اخذ نماید. زمینه اصلی فعالیت این مرکز رشد، حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی بر مبنای مواد طبیعی در نظر گرفته شده است.

به طور کلی هدف از ایجاد مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان فرآهم آوردن حمایت های قانونی، خدمات آموزشی و مشاوره ای جهت تسریع رشد واحد های مستقر در مرکز می باشد تا ایده های نو به محصولات تجاری تبدیل شده و همچنین از طریق نظارت مستمر بر فعالیت های واحد ها بتوان روند رشد و بهبهود عملکرد آنها را تسریع نمود.

پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی مؤثر در فرایند توسعه ی فناوری و به تبع آن حمایت از ایجاد اشتغال مولد، تاثیر گذارترین مراکز در توسعه اقتصاد بر مبنای دانش در دنیا می باشند. ایجاد مراکز رشد فناوری بعنوان محیطی برای استقرار شرکت های کوچک و نوپا که متکی بر دانش هستند، می تواند امکان تجمیع و تعامل سازنده این واحدها با بازار و سایر مراکز تحقیقات کاربردی را فراهم نماید. هدف نهایی این شبکه سازی، بهره گیری از شرایط تعامل و هم افزایی مجموعه های مختلف در توسعه ی فناوری شامل کسب، تولید ، انتقال، جذب، بومی سازی و اشاعه فناوری است.

شناخت جایگاه پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در تکمیل چرخه تحقیق و پژوهش در جهت کمک مؤثر در فرایند توسعه اقتصاد ملی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین مرکز رشد واحدهای فناوری در دانشگاهها بعنوان بخشی از زیرساختهای اصلی پیگیری فرایند توسعه فناوری در استان، برای بالفعل شدن توانمندیهای موجود در منطقه برنامه ریزیهای لازم را انجام می­دهند.

 

بطور خلاصه اهداف این مرکز رشد عبارتند از:

1-  فراهم سازی حمایتها وخدمات لازم، جهت تجاری سازی یافته های پژوهشی در زمینه های زیست محیطی و صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی بر مبنای مواد طبیعی

2- تبدیل دستاوردهای پژوهشی به طرح های کارآفرین و ایجاد زمینه‌ی کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان مبتکر

3- نهادینه کردن ارزش آینده پژوهی در کلیه تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئولین و توسعه این تفکر در جامعه

4- کمک به توسعه هسته ها و واحدهای فناور از طریق ایجاد کارگروهای تخصصی بین شرکتهای حوزه مورد نظر

5- کمک به تولید و توسعه ی محصولات فناورانه قابل عرضه به بازار برای رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

خدمات و حمایت ها


با توجه به لزوم اعمال مدیریت تخصصی، مرکز رشد واحدهای فناوری با ارائه ی خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه ی حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب هسته ها واحد های نوپای فعال در زمینه های مختلف علمی و صنعتی، پشتیبانی می کند. که این خدمات عبارتند از:

در اختیار قراردادن فضای فیزیکی مناسب
خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
خدمات مشاوره ای و آموزشی مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی بصورت عمومی و تخصصی