مأموريت اصلى مركزرشد واحدهای فناور شهرستان ساری ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى سازی دستاوردهاىتحقيقاتى و فناورانه و حمايت از توسعه كسب و كارهاى دانش‌بنيان است. این مركز با ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه کسب و کارهای جديد توسط كارآفرينان در قالب هسته و واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده مي‌کوشد تا متناسب با مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي بوي ومنطقه‌اي از قبيل کشاورزي (مانند برنج و مرکبات)، سلامت و پزشکي (مانند گياهان دارويي)، صنعت (مانند چوب و کاغذ و...)، فناوري اطلاعات، توريسم (به خصوص توريسم درماني) و... ، تسهيلات لازم را در اختيار صاحبان ايده‌هاي نو قرار داده و در اين رهگذر بتواند مسير آسان و سريع را در جهت تبديل ايده‌ها و نوآوري‌هاي تکنولوژيک به محصولات قابل عرضه در بازار و ايجاد کسب و کارهاي تجاري موفق خصوصا در زمينه‌هاي فناوري حوزه سلامت (با تأکيد بر گياهان دارويي، تغذيه سالم، فناوري‌هاي پيشگيري)، کشاورزي (با تأکيد بر برنج، مرکبات و افزايش بهره‌وري زمين) صنايع تبديلي و شيلات، صنعت (با تأکيد بر موتورها و چوب و کاغذ) و صنايع دريايي با توجه به زمينه‌هاي ممتاز درياي خزر، فراهم نمايد و با تامين زيرساخت‌هاي حمايتي و خدمات تخصصي و مشاوره، تسهيلات لازم را در اختيار صاحبان ايده، مبتکرين و افراد خلاق قرار داده و از اين طريق چرخه تبديل علم به ثروت را سرعت بخشيده و تجاري سازي تحقيقات را محقق سازد.