مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم فناوری هرمزگان

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم فناوری هرمزگان یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

مرکز رشد با تامین زیرساخت‌ها و ارایه‌ی خدماتی مبتنی بر آموزش و مشاوره، می‌کوشد کارآفرینان را در تبدیل ایده‌ها و نتایج پژوهش به محصولات قابل عرضه و رقابت در بازار، یاری دهد. خدمات این مرکز طی دو دوره‌ی رشد مقدماتی و دوره‌ی رشد، به هسته‌ها و واحدهای فناور ارایه میشود.
مخاطبین اصلی مرکز رشد هسته‌های نوپا در مرحله تثبیت ایده و حرکت در مسیر تولید محصول هستند. گذراندن دوره ‌ی رشد احتمال موفقیت بلند مدت این هسته‌ها را افزایش میدهد.  اهداف اصلی مرکز رشد به طور کلی عبارت است ازایجاد جاذبه برای تشکیل هسته‌های فناور و سپس کمک به کاهش ریسک این هسته‌ها در مراحل پرخطر ابتدایی و بسترسازی لازم جهت ارایه‌ی محصول نهایی است.
شاخص فعالیت‌های این مرکز ارائه خدمات حمایتی و هدایتی نظیر برگزاری جلسات دوره‌ای، بررسی پیشرفت، آشکار سازی نقاط قوت و ضعف، کمک به تجاری ‌سازی دستاوردهای پژوهشی واحدهای فناور، برگزاری جلسات انتقال تجربه با دعوت از مدیران موفق صنعت، ایجاد ارتباط میان واحدهای فناوری و سازمان‌های دولتی وغیر دولتی است.
عمده زمینه فعالیت واحدهای فناور قابل پذیرش در این مرکز صنایع فولاد، صنایع آلومینیوم و فناوری‌های دریایی می‌باشد.


مزایای پذیرش و استقرار در مرکز رشد:

بهره مندی از مجاورت با متخصصین حرفه ای
تسهیل در فرآیند تجاری سازی فناوری
بهره مندی از خدمات مرکز رشد
بهره مندی از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

نقش مراکز رشد در ارتباط با صنایع و سازمان‌ها:

شناسایی صنایع و سازمان‌های مرتبط با زمینه کاری واحدهای فناوری مستقر
معرفی واحدهای فناوری مستقر و توانمندیهای آنها به صنایع و سازمان‌ها
برگزاری جلسات حضوری، نشست‌های مشترک و انجام مذاکره به منظور برنامه‌ریزی تعاملات
اطلاع‌رسانی و اعلام فراخوان پروژه‌های تحقیقاتی-کاربردی مورد نیاز صنایع و سازمان‌ها
جلب اعتماد صنایع و سازمان‌ها به اجرای پروژه‌های مورد نظر با کیفیت مناسب
مبادله تفاهم‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قرادادها با صنایع و سازمان‌ها

خدمات قابل ارائه در این مرکز به شرح زیر می باشد :

حمایت از هسته‌ها جهت ثبت مالکیت معنوی محصول

ایجاد فضای کار اداری مناسب جهت فعالیت واحدها

ارائه خدمات فنی و تخصصی شامل آزمایشگاه و کارگاهی

کمک به تسریع فرایند تبدیل ایده به محصول

کمک به رشد هسته‌ها، شرکت‌ها برای تثبیت ایده و برنامه کاری تا مرحله‌ی استقرار در پارک

ارائه اعتبارات خدماتی جهت کاهش هزینه های واحد در دوران راه اندازی

کمک به جذب طرح های تحقیقاتی در زمینه فعالیتهای واحد و عقد قراداد با کارفرما

جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های مورد نظر پارک

هدایت تحقیقات در جهت حرکت به سمت تولید محصول

نظارت بر کلیه‌ی فعالیت‌های هسته‌های فناور در جهت تحقق و تجاری‌سازی ایده‌ها

حمایت مالی از واحدهای فناور در تحقق ایده به محصول

حمایت جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی

معرفی واحدها جهت استفاده از آزمایشگاه‌ها و امکانات سخت‌افزاری موجود در استان

خدمات بازاریابی و شرکت در نمایشگاهها

ارائه خدمات مشاوره ای و بازار یابی شامل مشاور علمی، آموزشها و مشاوره های لازم در زمینه های مالی ، حقوقی و بازاریابی


دوره رشد مقدماتی

تیم های متقاضی در مرکز رشد که در شناسایی و تثبیت ایده محوری ابهاماتی داشته و یا جهت تکمیل تیم کاری و شناخت بازار نیاز به زمان داشته باشندو یا هنوز موسسه حقوقی ثبت نکرده‌اند می‌توانند به عنوان هسته‌های فناور برای ورود به دوره رشد مقدماتی اقدام نمایند. مدت زمان حضور در این مرحله ۶ ماه می‌باشد که با تایید مدیر مرکز رشد حداکثر به مدت سه ماه قابل تمدید می باشد.

دوره رشد مقدماتی برای متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان یک فرصت زمانی برای کسب آمادگی جهت ورود به مرکز رشد است. در این دوره امکان آشنایی کار آفرینان با بازار ، تکمیل تیم کاری، تثبیت ایده و در صورت لزوم ثبت شرکت و کسبهویتحقوقیفراهممی‌گردد تا که به متقاضیان کمک شود ریسک دوره رشد را کاهش دهند.

فرآیند پذیرش در حال حاضر این امکان را فراهم می سازد که متقاضیان راه اندازی کسب و کار بتوانند در حین پیگیری فرایند اجرایی ضمن شناخت بهتر از نقاطقوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با دنیای واقعی تولید و تجارت بیشتر آشنا شوند.

تیم‌های متشکل از تعدادی دانش آموخته با زمینه کاری مشخص که در صدد تشکیل یک شرکت مستقل حقوقی و ایجاد یک کسب و کار دانش‌بنیان باشند هسته های فناور تعریف می شوند. هسته های فناور در صورت موفقیت می توانند پس از طی مراحل پذیرش در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان هرمزگان مستقر گردند.

محور فعالیت ها در دوره‌ی رشد مقدماتی عبارت است از: شناخت بازار، تثبیت ایده و کسب هویت حقوقی وثبت موسسه یا شرکت.

معیارهای پذیرش در دوره‌ی رشد مقدماتی:

دارا بودن ایده متکی بر فناوری ، ترکیب نیروی انسانی و برنامه کاری مشخص
شکل گیری هسته با هدف ایجاد یک واحد خصوصی
داشتن برنامه اقتصادی متکی بر بازار.