مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لالجین

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لالجین یک مرکز رشد در شهر بهار می باشد

صنایع دستی با محوریت سفال وسرامیک شامل: فناوری ساخت و تولید صنایع دستی،رنگ ولعاب،نقوش،مواد نو،بسته بندی تخصصی،محصولات نو و سایر زمینه های تخصصی در زمینه پتانسیل های شهر لالجین