نرم افزار آسیستا یک دستیار شخصی جستجو است که فرایند زمان بر و پیچیده جستجو و انتخاب کالا را در میان انبوه فروشگاه ها برای کاربران پرمشغله سریع و آسان مس کند. در واقع آسیستا با “مدیریت توجه کاربر خود” تلاش می کند که وی را در انجام یک “انتخاب آگاهانه” در میان انبوه گزینه ها با صرف حداقل “زمان” و “توجه” یاری نماید و بتواند به مرور زمان با یادگیری از رفتار کاربر به جای وی به جستجوی مداوم پرداخته و گزینه های شخصی تری را به کاربر پیشنهاد دهد

اینپین

اینپین

  • اینپین یک «اپلیکیشن جستجو و درخواست ملک» در سراسر ایران است که به جویندگان ملک ...
آپارتمانا

آپارتمانا

  • آپارتمانا یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما

  • اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای فارسی زبانان