فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار
  • 83 مورد
شرکت شهابشرکت شهاب

شرکت شهاب

تولید کننده نرم افزار های پردازش تصویر و هوش مصنوعی

فاپولفاپول

فاپول

تجارت الکترونیک – خرید و فروش فایل

اکسیراکسیر

اکسیر

اکسیر یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر مشهد می باشد

میزان گستر علم و دانشمیزان گستر علم و دانش

میزان گستر علم و دانش

میزان گستر علم و دانش یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

کدآموزکدآموز

کدآموز

کدآموز یک کمپ آموزش مهارت و انتقال تجربه در حوزه برنامه نویسی ...

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی همااپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای فارسی زبانان

مک وبمک وب

مک وب

سایت دهی آنلاین به مشاغل مختلف

 پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها

پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها

پلنو یک پلتفرم برای جامع برنامه ریزی و رزواسیون وقت ملاقات هاست.

نوبتینوبتی

نوبتی

پلتفرم نوبت دهی آنلاین مشاغل

نرم افزار حسابداری هلونرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد