فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار
  • 83 مورد
میزان گستر علم و دانشمیزان گستر علم و دانش

میزان گستر علم و دانش

میزان گستر علم و دانش یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

کدآموزکدآموز

کدآموز

کدآموز یک کمپ آموزش مهارت و انتقال تجربه در حوزه برنامه نویسی ...

اکسیراکسیر

اکسیر

اکسیر یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر مشهد می باشد

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی همااپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای فارسی زبانان

مک وبمک وب

مک وب

سایت دهی آنلاین به مشاغل مختلف

 پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها

پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها

پلنو یک پلتفرم برای جامع برنامه ریزی و رزواسیون وقت ملاقات هاست.

نوبتینوبتی

نوبتی

پلتفرم نوبت دهی آنلاین مشاغل

شرکت شهابشرکت شهاب

شرکت شهاب

تولید کننده نرم افزار های پردازش تصویر و هوش مصنوعی

نرم افزار حسابداری هلونرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

نرم افزار حسابداری پارمیس

نرم افزار حسابداری پارمیس یک استارتاپ در شهر تهران می باشد