ما یک تیم پژوهشی فعال در حوزه‌ی علوم‌شناختی هستیم‌ که سعی داریم مشکل کم‌توجهی و عدم تمرکز را با ساخت بازی‌های هیجان‌انگیز بهبود بخشیم.این بازی ها توسط رابطی که به سر متصل می‌شود کنترل می‌گردند و برای موفقیت در بازی باید تمرکز و دقت داشت. در آمد ما از طریق فروش عمده‌ این کنترلرها و بازی ها تامین می‌گردد.