فهرست استارتاپهای حوزه بیوتکنولوژی
  • 2 مورد
برتلبرتل

برتل

کنترل بازی با سیگنال‌های مغزی

لاکتوژنلاکتوژن

لاکتوژن

شتابدهنده تخصصی حوزه بیوتکنولوژی