این روزها سلامتی دغدغه جدی همه ماست، اما مشغله زیاد دسترسی به محصولات تازه و مرغوب را سخت کرده است؛ خونگیجات متولد شد تا همه بتوانند محصولات خانگی باکیفیت را از تولیدکنندگان مختلف سفارش دهند. درآمد خونگیجات از کمیسیون فروش و کمک به دیدهشدن تولیدکنندگان تامین میگردد.

برق ۷۲۴

برق ۷۲۴

  • فعالیت بین مصرف کننده نهایی و هایپر مارکت و الکتریکی ها