فهرست استارتاپهای حوزه همکاری در فروش
  • 7 مورد
ای تحفهای تحفه

ای تحفه

فروشگاه آنلاین سوغات و صنایع دستی کشور

بازاریاببازاریاب

بازاریاب

بستر سفارش دهی آنلاین از فروشگاه به شرکتهای پخش ( b۲b )بستر ...

خونگیخونگی

خونگی

فروش تولیدات خانگی

خونگیجاتخونگیجات

خونگیجات

سفارش اینترنتی محصولات خانگی

برق ۷۲۴برق ۷۲۴

برق ۷۲۴

فعالیت بین مصرف کننده نهایی و هایپر مارکت و الکتریکی ها

محلی جاتمحلی جات

محلی جات

دانش نامه معرفی و فروش محصولات محلی ایرانی