پیش بینی، دغدغه‌ای است که بشر از گذشته تا به امروز با آن مواجه بوده و سعی داشته به طریقی از فردای پیش روی خود مطلع شود، تا بتواند از آن با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، بهره بیشتری ببرد.
این نیاز با پیشرفت صنایع، تکنولوژی و گسترش تعاملات مالی، اجتماعی و سیاسی در عرصه بین‌المللی دچار چالش بیشتری شده است، چرا که بشر توان بررسی و تحلیل این حجم از تعاملات و مولفه‌های موثر را ندارد. لذا شرکت‌ها و تیم‌هایی شکل گرفتند تا به کمک تکنولوژی روز و الگوریتم‌های نوین هوش مصنوعی به این نیاز پاسخ مناسب‌تری دهند.
نولاتک نیز استارت‌آپی است که در این زمینه تخصصی فعالیت می‌کند و در فاز ابتدایی خود به ارائه SaaS در حوزه پیش بینی بازارهای مالی می‌پردازد.

شرکت  ویرا سگال کارو

شرکت ویرا سگال کارو

  • شرکت ویرا سگال کارو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
فلفور

فلفور

  • پلتفرم فلفور با عنوان شهر الکترونیک و اینترنتی - با امکان معرفی تمامی اماکن عمومی ...
گروتک

گروتک

  • سیستم کنترل آبیاری و تغذیه هوشمند و به صرفه برای کشت هیدروپونیک