فهرست استارتاپهای حوزه هوش مصنوعی
  • 8 مورد
روتیکروتیک

روتیک

ربات‎‌های پشتیبان هوشمند

گروتکگروتک

گروتک

سیستم کنترل آبیاری و تغذیه هوشمند و صرفه برای کشت هیدروپونیک

فلفورفلفور

فلفور

پلتفرم فلفور با عنوان شهر الکترونیک و اینترنتی - با امکان معرفی ...

فنولوژیفنولوژی

فنولوژی

فنولوژی رسانه تخصصی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

ردیاب سُمیاردیاب سُمیا

ردیاب سُمیا

سامانه مدیریت حمل و نقل خودروهای سازمانی و شخصی

روپومیروپومی

روپومی

سرویس تست سه بعدی و مجازی عینک

    نولاتکنولاتک

    نولاتک

    نولاتک یک استارتاپ در شهر تهران می باشد