استفاده از الفاظ نامناسب در نظرهای ایجاد شده توسط کاربران وب سایت ها یک مشکل شناخته شده است. اما تا به حال هیچ سیستمی برای کنترل این مسئله در زبان فارسی وجود نداشته است. نظربین یک سیستم خودکار است که نظرات کاربران را با سرعت و به آسانی بررسی و منتشر می کند. نظرهایی که خارج از استاندارد باشند توسط این سیستم حذف می شوند.

فروز فروتن

فروز فروتن

  • مدیر اجرایی و بازاریابی
علی صفار

علی صفار

  • متخصص هوش مصنوعی
تحلیلگر امید

تحلیلگر امید

  • تحلیلگر امید یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
واکاویک

واکاویک

  • سرویس پردازش هوشمند متن فارسی
هشتگ

هشتگ

  • پایش، تحلیل و جستجو در شبکه های اجتماعی