استفاده از الفاظ نامناسب در نظرهای ایجاد شده توسط کاربران وب سایت ها یک مشکل شناخته شده است. اما تا به حال هیچ سیستمی برای کنترل این مسئله در زبان فارسی وجود نداشته است. نظربین یک سیستم خودکار است که نظرات کاربران را با سرعت و به آسانی بررسی و منتشر می کند. نظرهایی که خارج از استاندارد باشند توسط این سیستم حذف می شوند.

فروز فروتن

فروز فروتن

  • مدیر اجرایی و بازاریابی
علی صفار

علی صفار

  • متخصص هوش مصنوعی
فارما بی آی

فارما بی آی

  • پلتفرم هوش تجاری ویژه شرکت های دارویی
آنابیز

آنابیز

  • پلتفرم آنلاین آزمایشگاه های تخصصی کشور
اکوسیستم

اکوسیستم

  • رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران