تأسیس استودیو به منظور تأمین محتوای صوتی رسانه‌ها از قبیل موسیقی متن، دوبله و نریشن، صداسازی، افکت و صداگذاری و تدوین استانداردهای بومی محتوای صوتی با هدف دستیابی به بزرگترین شبکه یکپارچه تأمین محتوای صوتی تولیدکنندگان رسانه‌های خرد و کلان در کشور

دیداب

دیداب

  • تونل صدا، دستگاهی ساخته‌ایم که صدا را در یک باریکه ی جهت دار می فرستد. ...