رندینو راهی برای جمع آوری کمک های کوچک است. استارتاپی خلاقانه که به دنبال بهبود رفاه جامعه و انجام مسوولیت فردی و اجتماعی است. هر شخص درقبال جامعه خویش، مسوولیت هایی را بر عهده دارد.
رندینو تلاش میکند تا با رند کردن صورت حساب های اینترنتی (به درخواست خریدار) و جمع آوری مبلغ رند شده و اهدای آن به خیریه ها و پروژه های مردمی تعیین شده، وظایف اجتماعی خود را به‌جا آورد.

سیزپی

سیزپی

  • درگاه پرداخت اینترنتی
قبضینو

قبضینو

  • سامانه استعلام و پرداخت تجمیعی انواع قبض ها
پیمنت۲۴

پیمنت۲۴

  • ارائه دهنده راهکارهای پرداخت ارزی بین المللی