رندینو راهی برای جمع آوری کمک های کوچک است. استارتاپی خلاقانه که به دنبال بهبود رفاه جامعه و انجام مسوولیت فردی و اجتماعی است. هر شخص درقبال جامعه خویش، مسوولیت هایی را بر عهده دارد.
رندینو تلاش میکند تا با رند کردن صورت حساب های اینترنتی (به درخواست خریدار) و جمع آوری مبلغ رند شده و اهدای آن به خیریه ها و پروژه های مردمی تعیین شده، وظایف اجتماعی خود را به‌جا آورد.

ماپرا

ماپرا

  • پرداخت های شهروندی بدون نیاز به اسکناس و کارت بانکی
آیدی پی (وب کاران ایمن)

آیدی پی (وب کاران ایمن)

  • درگاه پرداخت شخصی و کارت خوان مجازی
جیبی مو

جیبی مو

  • کیف پول الکترونیکی مبتنی بر شبکه اجتماعی