رندینو راهی برای جمع آوری کمک های کوچک است. استارتاپی خلاقانه که به دنبال بهبود رفاه جامعه و انجام مسوولیت فردی و اجتماعی است. هر شخص درقبال جامعه خویش، مسوولیت هایی را بر عهده دارد.
رندینو تلاش میکند تا با رند کردن صورت حساب های اینترنتی (به درخواست خریدار) و جمع آوری مبلغ رند شده و اهدای آن به خیریه ها و پروژه های مردمی تعیین شده، وظایف اجتماعی خود را به‌جا آورد.

اکسچنج ۳۶۰

اکسچنج ۳۶۰

  • ارائه خدمات پرداخت های بین ‌المللی
ایران زاب

ایران زاب

  • ایران زاب به کسانی که نیاز دارند مدرک تحصیلی خود را در آلمان تایید کنند ...
آقای پرداخت

آقای پرداخت

  • آقای پرداخت یک استارتاپ در شهر رشت می باشد