همواره آسان کردن کار ها برای ما دغدغه بوده و در تلاش برای تسریع و تسهیل امور مختلف بوده ایم . زیبال به عنوان پرداخت یار در سیستم پرداخت کشور می کوشد که پرداخت هایی به شیوه های سنتی را با روش های جدید و متناسب با نیاز مردم و سیستم بانکی کشور جایگزین کرده و در این راستا سرویس های خود را بر بستر های مختلف ارائه می کند .

شبکه پرداخت پی

شبکه پرداخت پی

  • درگاه پرداخت
ایران زاب

ایران زاب

  • ایران زاب به کسانی که نیاز دارند مدرک تحصیلی خود را در آلمان تایید کنند ...
ریالو

ریالو

  • کیف پول الکترونیکی