همواره آسان کردن کار ها برای ما دغدغه بوده و در تلاش برای تسریع و تسهیل امور مختلف بوده ایم . زیبال به عنوان پرداخت یار در سیستم پرداخت کشور می کوشد که پرداخت هایی به شیوه های سنتی را با روش های جدید و متناسب با نیاز مردم و سیستم بانکی کشور جایگزین کرده و در این راستا سرویس های خود را بر بستر های مختلف ارائه می کند .

باهمتا

باهمتا

  • ساده ترین راه پرداخت و دریافت پول
وندار

وندار

  • وندار یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
نکست پی

نکست پی

  • درگاه پرداخت ایترنتی