همواره آسان کردن کار ها برای ما دغدغه بوده و در تلاش برای تسریع و تسهیل امور مختلف بوده ایم . زیبال به عنوان پرداخت یار در سیستم پرداخت کشور می کوشد که پرداخت هایی به شیوه های سنتی را با روش های جدید و متناسب با نیاز مردم و سیستم بانکی کشور جایگزین کرده و در این راستا سرویس های خود را بر بستر های مختلف ارائه می کند .

ریالو

ریالو

  • کیف پول الکترونیکی
قبضینو

قبضینو

  • سامانه استعلام و پرداخت تجمیعی انواع قبض ها
باهمتا

باهمتا

  • ساده ترین راه پرداخت و دریافت پول