باینو یک فروشگاه هوشمنده. با استفاده از باینو کارت میتونی در یخچال رو باز کنی، کالای مد نظرت رو برداری و در رو ببندی! باینو خودش هزینه خریدت رو حساب میکنه و از حسابت کسر میکنه.

خانه هوشمند لوکسین

خانه هوشمند لوکسین

  • با لوکسین به آینده متصل شوید …
دیجی اسپارک

دیجی اسپارک

  • آموزش عملیاتی اینترنت اشیا
لاک پست

لاک پست

  • لاک پست یک استارتاپ در شهر تهران می باشد