باینو یک فروشگاه هوشمنده. با استفاده از باینو کارت میتونی در یخچال رو باز کنی، کالای مد نظرت رو برداری و در رو ببندی! باینو خودش هزینه خریدت رو حساب میکنه و از حسابت کسر میکنه.

آوانس

آوانس

  • هوشمندی در حمل و نقل
فلفور

فلفور

  • پلتفرم فلفور با عنوان شهر الکترونیک و اینترنتی - با امکان معرفی تمامی اماکن عمومی ...
لاک پست

لاک پست

  • لاک پست یک استارتاپ در شهر تهران می باشد