فهرست استارتاپهای حوزه اینترنت اشیاء
  • 17 مورد
باینوباینو

باینو

باینو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

لاک پستلاک پست

لاک پست

لاک پست یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

پاناکپاناک

پاناک

راهکارهای هوشمند اینترنت اشیا

ترکولاترکولا

ترکولا

سکوی هوشمند ارائه‌ی خدمات موقعیت‌یابی و ردیابی در محیط‌های داخلی و فضاهای ...

آیلاگرزآیلاگرز

آیلاگرز

پلت فرم جامع برای هر نوع سنسور

آوا مکاترونیکآوا مکاترونیک

آوا مکاترونیک

آوا مکاترونیک یک شرکت در شهر تبریز می باشد

فلفورفلفور

فلفور

پلتفرم فلفور با عنوان شهر الکترونیک و اینترنتی - با امکان معرفی ...

فناوران اینترنت اشیاء هیوافناوران اینترنت اشیاء هیوا

فناوران اینترنت اشیاء هیوا

متخصص در اینترنت اشیا و هوش مصنوعی

فنولوژیفنولوژی

فنولوژی

فنولوژی رسانه تخصصی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

ردیاب سُمیاردیاب سُمیا

ردیاب سُمیا

سامانه مدیریت حمل و نقل خودروهای سازمانی و شخصی

آی‌ کَتِل آی‌ کَتِل

آی‌ کَتِل

مدیریت هوشمند سلامت دام

لینکپلینکپ

لینکپ

ارایه‌دهنده نسل جدید سرویس‌های هوشمندسازی مبتنی بر اینترنت اشیا

دیجی اسپارکدیجی اسپارک

دیجی اسپارک

آموزش عملیاتی اینترنت اشیا