لاک پست یک صندوق کاملا هوشمند است که توانایی ذخیره سازی و نگهداری مرسولات پستی را در خود دارد تا در زمان حضور صاحب مرسوله،در کمترین زمان ممکن، آن را به وی تحویل دهد. این صندوق های هوشمند در مکان های مختلف شهر مستقر می شوند و با یکدیگر ارتباط دارند تا دسترسی به بسته های پستی برای صاحبان آن ها ساده شود.

فنولوژی

فنولوژی

  • فنولوژی رسانه تخصصی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
جرمینال

جرمینال

  • تکنولوژی در تولید محصولات بر پایه‌ی اینترنت اشیا است
خانه هوشمند لوکسین

خانه هوشمند لوکسین

  • با لوکسین به آینده متصل شوید …