لاک پست یک صندوق کاملا هوشمند است که توانایی ذخیره سازی و نگهداری مرسولات پستی را در خود دارد تا در زمان حضور صاحب مرسوله،در کمترین زمان ممکن، آن را به وی تحویل دهد. این صندوق های هوشمند در مکان های مختلف شهر مستقر می شوند و با یکدیگر ارتباط دارند تا دسترسی به بسته های پستی برای صاحبان آن ها ساده شود.

ردیاب سُمیا

ردیاب سُمیا

  • سامانه مدیریت حمل و نقل خودروهای سازمانی و شخصی
آی‌ کَتِل

آی‌ کَتِل

  • مدیریت هوشمند سلامت دام
جرمینال

جرمینال

  • تکنولوژی در تولید محصولات بر پایه‌ی اینترنت اشیا است