با نصب اپلیکیشن هوم سرویز میتونید به راحتی و با اطمینان خدمات درب منزل مثل نظافت وخدمات فنی رو با قیمت های ویژه تجربه کنید.

خدمت از ما

خدمت از ما

  • اپلیکیشن درخواست خدمات منزل
امدادهوم

امدادهوم

  • امدادهوم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
کلینکس

کلینکس

  • سامانه آنلاین درخواست نظافت و خدمات منزلنام صاحب استارتاپ: محمد اسماعیل تحصیلی