با نصب اپلیکیشن هوم سرویز میتونید به راحتی و با اطمینان خدمات درب منزل مثل نظافت وخدمات فنی رو با قیمت های ویژه تجربه کنید.

خدمت از ما

خدمت از ما

  • اپلیکیشن درخواست خدمات منزل
کلینکس

کلینکس

  • سامانه آنلاین درخواست نظافت و خدمات منزلنام صاحب استارتاپ: محمد اسماعیل تحصیلی
آن واش

آن واش

  • سامانه خدمات نظافتی آنلاین