با نصب اپلیکیشن هوم سرویز میتونید به راحتی و با اطمینان خدمات درب منزل مثل نظافت وخدمات فنی رو با قیمت های ویژه تجربه کنید.

اسیست هوم

اسیست هوم

  • خدمات منزل
شرکت خدماتی کاردون

شرکت خدماتی کاردون

  • کار رو بسپار به کاردون
خدمت از ما

خدمت از ما

  • اپلیکیشن درخواست خدمات منزل