سامانه مشاورباشی، نسخه تکمیل شده اتوماسیون پذیرش مراکز مشاوره کشور است که در سال 1385 توسط آقای عباس بهزادی مقدم به عنوان مدیر علمی طرح و آقای مهندس مرتضی بهزادی مقدم به عنوان مدیر فنی طرح ، طراحی و در مراکز مشاوره سطح کشور مورد بهره برداری قرار گرفت. سامانه مشاورباشی مشکلات اتوماسیون پذیرش مراکز مشاوره را تحلیل و مرتفع نموده و خدمات این اتوماسیون را به صورت آنلاین به همه مشاوران ، مراکز مشاوره و مراجعان به صورت رایگان تقدیم می دارد. .

خدمات ما
1-پنل اختصاصی مشاور
2-پنل اختصاصی مرکز مشاوره .
3-حذف رابطه پولی مراجع – مشاور .
4-حذف رابطه پولی مشاور – مرکز مشاوره .
5-نوبت دهی آنلاین مشاوره در سراسر کشور .

دگر

دگر

  • مشاوره روانشناسی آنلاین
نسل سالم دات کام

نسل سالم دات کام

  • رفتارسنجی و رفتارسازی
میلوژی

میلوژی

  • روانشناسی ، خودشناسی ، مربی گری و هدایتگری