فهرست استارتاپهای حوزه روانشناسی
  • 11 مورد
مدیکالمدیکال

مدیکال

پلتفرم تسهیلگر دریافت مشاوره ی آنلاین پزشکی و پیگیری وضعیت سلامتی

همدل مشاورهمدل مشاور

همدل مشاور

ما به شما کمک میکنیم از این دوران سخت با قدرت عبور ...

نوا مشاورنوا مشاور

نوا مشاور

نوا مشاور یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

تلیارتلیار

تلیار

اپلیکیشن مشاوره روانشناسی

مشورپمشورپ

مشورپ

مشورپ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

میلوژیمیلوژی

میلوژی

روانشناسی ، خودشناسی ، مربی گری و هدایتگری

دگردگر

دگر

مشاوره روانشناسی آنلاین

گفتارهگفتاره

گفتاره

مشاوره آنلاین، خدمات روانشناسی

گپ بزنگپ بزن

گپ بزن

گپ بزن یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

مشاورباشیمشاورباشی

مشاورباشی

نوبت دهی آنلاین، خدمات مشاوره