مسترپی یک شبکه ی اجتماعی است که با استفاده از آن میتوانید پرداختهای بین المللی خود و همچنین نیازهای خرد انتقال ارز خود را با کمک سایر هموطنان در سایر کشورها انجام دهید . همچنین مستر پی به ایرانیهای مختلف در کشورهای مختلف جهان کمک میکند که انتقالات ارزی خود به داخل ایران براحتی را انجام دهند . 

بیتمه

بیتمه

  • فروش بیمه
پی استار

پی استار

  • درگاه پرداخت
باهمتا

باهمتا

  • ساده ترین راه پرداخت و دریافت پول