مسترپی یک شبکه ی اجتماعی است که با استفاده از آن میتوانید پرداختهای بین المللی خود و همچنین نیازهای خرد انتقال ارز خود را با کمک سایر هموطنان در سایر کشورها انجام دهید . همچنین مستر پی به ایرانیهای مختلف در کشورهای مختلف جهان کمک میکند که انتقالات ارزی خود به داخل ایران براحتی را انجام دهند . 

باشگاه کسب و کار ایرانیان

باشگاه کسب و کار ایرانیان

  • آموزش ارزهای دیجیتال و بورس
پیگام

پیگام

  • کاربر در ازای قدم زدن امتیاز دریافت می کند که امتیاز ها را در دنیا ...
همیان

همیان

  • همیان یک استارتاپ در شهر تهران می باشد