تاکسی آنلاین قونقا یک سیستم هوشمنِد درخواست تاکسیِ می توانند بدون نیاز به تماس تلفنی یا دادن آدرس به موقعیت مکانی خود خودرو دربست کنند قونقا خودروهای موجود در اطرافتان را نمایش میدهد، پس از درخواست قونقا شما را به سرعت با نزدیکترین تاکسی به مقصد خواهد رساند.

هیترو

هیترو

  • نسل جدید تاکسی
بادسان

بادسان

  • بادسان یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد
کارپینو

کارپینو

  • تاکسی اینترنتی