تاکسی آنلاین قونقا یک سیستم هوشمنِد درخواست تاکسیِ می توانند بدون نیاز به تماس تلفنی یا دادن آدرس به موقعیت مکانی خود خودرو دربست کنند قونقا خودروهای موجود در اطرافتان را نمایش میدهد، پس از درخواست قونقا شما را به سرعت با نزدیکترین تاکسی به مقصد خواهد رساند.

کارپینو

کارپینو

  • تاکسی اینترنتی
بادسان

بادسان

  • بادسان یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد
هیترو

هیترو

  • نسل جدید تاکسی