بازار صنایع دستی تحت وب و تلفن همراه برای خرید و فروش صنایع دستی که کاربران می توانند از طریق آن:
اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند
از اصیل بودن کالا مطمئن باشند
با قیمت مناسب خرید کنند

آهن آنلاین

آهن آنلاین

  • آهن آنلاین یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
بذرگران

بذرگران

  • خرید بدون واسطه از کشاورزان
گلبیشه

گلبیشه

  • گل فروشی آنلاین در سراسر ایران